Rozlicz PIT Online

pitax.pl

Pobierz program

pitax.pl


.

Menu Główne

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 34
-> Najnowszy użytkownik: Brycki Zbigniew

Facebook LikeSiePomaga

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

Formularz PIT

pitax.pl


.

Kalendarz

Wrzesień 2020

Pon Wto Śr Czw Pi Sob Nie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Ankieta

Jak spędzasz czas w domu?

siedzisz na internecie
siedzisz na internecie
0% [0 głosów]

oglądasz filmy
oglądasz filmy
0% [0 głosów]

sprzątasz mieszkanie
sprzątasz mieszkanie
0% [0 głosów]

migasz ze znajomymi przez kamerę
migasz ze znajomymi przez kamerę
0% [0 głosów]

inne
inne
0% [0 głosów]

Ogółem głosów: 0
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 06.04.20

Archiwum ankiet

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

31-05-2019 14:00
Chcesz dołączyć do Nas zapraszamy Uśmiech

19-04-2019 19:18
Witajcie na Naszej stronie mamy nadzieję, że wciąż śledzicie Naszą pracę. Serdeczne pozdrowienia

16-07-2018 23:12
Wakacje Uśmiech życzę wszystkich naszych członków stowarzyszenia udanych,ciepłych wakacji oraz odpoczynku Uśmiech

09-01-2018 21:00
Możecie to wspierajcie 1 % OPP

06-11-2017 23:33
już tuż tuż koniec roku,spotkanie za spotkaniem i tak lata leca a za nim lata stowarzyszenia Uśmiech pozdrawiam wszystkich Uśmiech

O Nas

O nas - Członkostwo - CeleStowarzyszenie Migaj Sercem powstało w maju 2012 roku. Zrzesza osoby zainteresowane sprawami Głuchych z całej Polski. Są to ludzie o różnych upodobaniach, zainteresowaniach, pasjach i w różnym wieku. Chęć wspólnego działania i umożliwienia rozwoju innym stworzyło Stowarzyszenie dla osób: głuchych, Głuchych Kulturowo, słabosłyszących, zaimplantowanych, oguchłych, ich rodzin oraz słyszących chcących poznać świat Głuchych.

Stowarzyszenie powstało w szczególności: dla ludzi młodych, dla ludzi szukających podobnych wrażeń, chcących aktywnie i radośnie spędzać czas w gronie przyjaciół, pozytywnie i twórczo zakręconych, tolerancyjnie nastawionych do życia w dzisiejszych czasach.

Naszymi członkami są także Głusi Seniorzy, którzy uwielbiają przychodzić na biurowe rozmowy na każdy temat. Ciepła herbata, kawa i ciasteczka tworzą wspaniałą domową atmosferę. Zajmujemy czas Seniorów pracą na warsztatach plastycznych, ale także na wyjściach na różne spotkania.
CZŁONKOSTWO:

1. Członkiem zostaje każda osoba akceptująca cele statutowe, która wypełni "deklarację członkowską":
- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,
- posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie posiadająca zdolności prawnej, wówczas reprezentacja i odpowiedzialność jest po stronie opiekunów prawnych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji i przedstawieniu pozytywnej opinii dwóch członków Stowarzyszenia.
3.Członkowie zwyczajni posiadający zdolność do czynności prawnych mają prawo:
- uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków, czynnie i biernie wybierać władze Stowarzyszenia;
- zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia;
- korzystać z pomocy i świadczeń stowarzyszenia;
- uczestniczyć w organizowanych zebraniach, wykładach oraz imprezach;
- członkowie w liczbie minimum 5 mają prawo zaskarżenia do Walnego Zgromadzenia Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
4. Członkowie zwyczajni uzyskują czynne i bierne prawa wyborcze po upływie 6 miesięcy od dnia przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.
5. Członkowie zwyczajni posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub ich nie posiadający mają prawo:
- korzystać z pomocy i świadczeń stowarzyszenia;
- uczestniczyć w organizowanych zebraniach, wykładach oraz imprezach;
- zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia poprzez swoich opiekunów prawnych;
6. Członkowie zwyczajni posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub ich nie posiadający nie mają prawa uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków, czynnie i biernie wybierać władze Stowarzyszenia.
7. Do obowiązków członka należy:
a) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
b) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) regularne opłacanie składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
8. Członkostwo ustaje na skutek:
- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
- skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres przekraczający 18 miesięcy – członek otrzymywał będzie upomnienia w formie pisemnej co 6 miesięcy o należnej wpłacie;
- wykluczenia z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych;
- wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;
- śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
- pozbawienie członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, które członkostwo nadała.
9. Od uchwały Zarządu dotyczącej skreślenia lub wykluczenia można się odwołać do Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od otrzymania uchwały. Stosuje się paragraf 14 ust. 1 pkt 5.
10. Członek ma prawo do okazania dokumentów stwierdzających trudną sytuację materialną – Zarząd decyduje wówczas o zwolnieniu lub nie z opłat składkowych.Głównymi celami Stowarzyszenia Migaj Sercem:

1) aktywne wspieranie osób Głuchych i ich rodzin
2) poradnictwo specjalistyczne na rzecz osób Głuchych i ich rodzin
3) wszechstronna pomoc na rzecz osób Głuchych i ich rodzin
4) promowanie Polskiego Języka Migowego
5) ochrona i reprezentacja Kultury Głuchych
6) aktywizowanie społeczne i zawodowe młodzieży głuchej i słabosłyszącej
7) wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych dzieci i młodzieży Głuchej
8) działalność edukacyjna i wychowawcza, w tym edukacja pozaszkolna młodzieży i edukacja ustawiczna dorosłych osób Głuchych
9) działania na rzecz poprawy warunków codziennego życia osób Głuchych i ich rodzin w słyszącym społeczeństwie;
10) organizacja samopomocy wśród osób Głuchych
11) promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób Głuchych i ich rodzin
12) działalność naukowa i badawcza
13) działalność wydawnicza

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

1) poradnictwo i aktywne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i emocjonalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych Głuchych;
2) poradnictwo i aktywne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i emocjonalne dla słyszących rodziców i rodzeństwa dzieci Głuchych;
3) organizowanie spotkań integracyjnych;
4) promocja i nauczanie języka migowego poprzez lektoraty, zajęcia szkolne i pozaszkolne, warsztaty;
5) organizowanie kursów języka migowego dla rodzin, wolontariuszy i innych osób związanych z osobami Głuchymi;
6) organizowanie szkoleń i kursów zawodowych i kwalifikacyjnych;
7) świadczenie usług tłumacza języka migowego w różnych sytuacjach życiowych;
8) organizowanie wystaw, konferencji, targów oraz udział w podobnych wydarzeniach;
9)organizowanie zajęć turystyczno-rekreacyjnych i sportowych oraz kulturalno- oświatowych i artystycznych;
10) ochrona i reprezentacja Kultury Głuchych poprzez prowadzenie spotkań, warsztatów, zajęć uświadamiających;
11) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;
12) prowadzenie lub pomoc w organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznych szkół, ośrodków wychowawczych oraz placówek medycznych i rehabilitacyjnych;
13) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do osób Głuchych i ich rodzin;
14) działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia;
15) współpracę międzyregionalną i międzynarodową;
16) współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi;
17) współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi;
18) prowadzenie własnej działalności charytatywnej;
19) prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na podstawie decyzji Zarządu;
Wygenerowano w sekund: 0.11
3,174,628 unikalne wizyty